LEŚMIAN BOLESŁAW – Po ciemku
Dodane przez MasterZMC dnia 04.02.2012 15:33

Tomik: Napój cienisty (1936)
Pierwodruk: "Gazeta Polska" 1933, nr 8


Wiedzą ciała, do kogo należą,
Gdy po ciemku, obok siebie leżą!
Warga – wardze, a dłoń dłoni sprzyja –
Noc nad nimi niechętnie przemija.
Świat się trwali, ale tak niepewnie!...
Drzewa szumią, ale pozadrzewnie!...
A nad borem, nad dalekim borem
Bóg porusza wichrem i przestworem.
I powiada wicher do przestworu:
„Już nie wrócę tej nocy do boru!” –
Bór się mroczy, a gwiazdy weń świecą,
A nad morzem białe mewy lecą.
Jedna mówi: „Widziałam gwiazd losy!”
Druga mówi: „Widziałam niebiosy!” –
A ta trzecia milczy, bo widziała
Dwa po ciemku pałające ciała...
Mrok, co wsnuł się w ich ściśliwe sploty,
Nic nie znalazł w ciałach, prócz pieszczoty!Autor: Magdalena Joniec
Wyróżnienie w konkursie plastycznym "Leśmian pędzlem malowany" (2012)
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w ZamościuFEDERACJA – PO CIEMKU
Album: "Lubelskie klechdy" (2008)
Muzyka & wokal (music & vocal): Marek Andrzejewski