REQUIEM DLA 1 500 000 000 | REQUIEM FOR 1,5 BILLION DIED PEOPLE
Dodane przez MasterZMC dnia 31.10.2011 09:59
W XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w. z powodu głodu zmarło na świecie 1 500 000 000 ludzi. Stanisław Piro tworzy swoje requiem.
Rozszerzona zawartość newsa


Stanisław Piro foto
Stanisław Piro


Studium narysowane w trakcie kilkudziesięciu seansów i zatytułowane: „REQUIEM DLA 1 500 000 000 ZMARŁYCH Z GŁODU I CHORÓB OGŁODOWYCH NĘDZARZY I ICH DZIECI W UBOGICH REGIONACH ŚWIATA W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU…” komponowałem w intencji sprowokowania artystów do permanentnego wyrażania sprzeciwu kierowanego do elit władzy („Superklasy”) „rządzącej światem” wobec groźby powtórzenia się w naszym XXI wieku haniebnego fenomenu tej cywilizacji – głodu i śmierci głodowej w tak monstrualnych wymiarach. Ten antycypowany sprzeciw artystów, w moim zamiarze, jako stała obecność tematu w codziennej pracy twórczej może przybierać różne formy i dotyczyć różnych aspektów najważniejszego fenomenu cywilizacji XXI wieku. Dla przykładu wymienię tu tylko 16 sposobów manifestowania woli położenia kresu śmierci głodowej w świecie:

1. Rysunki i inne dzieła sztuki dedykowane „Requiem dla 1 500 000 000…”.
2. Przedsięwzięcia artystyczne pt. „Stop śmierci głodowej”.
3. Konkursy na projekt monumentu „Requiem dla…”.
4. Wystawy rysunków (i innych dzieł sztuki) z inskrypcjami – „Requiem dla…” z towarzyszącymi tekstami i działaniami multimedialnymi.
5. Forum internetowe „Artyści świata przeciw śmierci głodowej dzieci z ubogich regionów świata”.
6. Upowszechnienie w mediach i systemach edukacyjnych całego świata pod auspicjami agent ONZ (UNESCO, UNICEF i innych) „manifestu artystów”, którego treść pojawi się w toku debat na forum internetowym.
7. Powołanie fundacji pod nazwą „Ars Cordis” o profilu działania określonym jako „Artyści świata na rzecz likwidacji głodu i śmierci głodowej w świecie”.
8. Powołanie zamojskiej fundacji „Ars Cordis”, jako detonatora akcji w regionie, kraju i perspektywie dekady dwóch – w skali globu.
9. Panorama informacyjna „Requiem…” we wszystkich mediach regionu.
10. Kampania listów do VIPów (milionerów, członków „superklasy”) w intencji „wyszukania” wśród uprzedmiotowionej „Elity Elit” osób, które wesprą działania artystów na rzecz melioracji stosunków społecznych w aktualnej fazie w rewolucji cywilizacyjnej.
11. Pisanie listów przez młodych artystów (i szerzej: młodzież szkolną, studentów) do VIPów według programu „burzy mózgów”.
12. Pismo do papieża Benedykta XVI z prośbą o napisanie encykliki: „O położenie kresu nędzy, ubóstwu, głodowi i śmierci głodowej w świecie do 2033 roku”.
13. Wykreowanie działania w latach 2020–2030 pod nazwą: „Światowa dekada działań na rzecz likwidacji śmierci głodowej i ubóstwa na świecie”.
14. Film „Requiem…”.
15. Wystawa dzieł sztuki dedi Requiem… w Galerii „Na Emporach” w kościele św. Tomasza na Ursynowie jesienią (listopad) 2012.
16. Internetowa permanentna „burza mózgów”.

Światłem rozumu milionów i setek milionów ludzi dobrej woli rozproszymy ciemności rozciągane nad światem przez stulecia i tysiąclecia. Jest to możliwe pod warunkiem, że każdego dnia każdy z nas zrobi coś sensownego dla osiągnięcia tego szlachetnego celu.

Podczas przepisywania szkicowego projektu „Requiem…” pojawiła mi się myśl, która już zaistniała w latach
1995–1997 w nie istniejącej już Galerii Atelier na Rynku Starego Miasta w Warszawie taka mianowicie myśl, że inicjatywa artystów jest pierwszym krokiem „długiego marszu”, do którego zaprosimy elity wszystkich społeczeństw: polityczne, ekonomiczne, prawne, duchowe, organizacje pozarządowych, służb społecznych – lekarzy, policjantów, nauczycieli, leśników, weterynarzy, itd., itp.

Zorganizowanie takiego ruchu w horyzoncie czasowym dwóch dekad to zadanie gigantyczne, ale też nigdy w historii powszechnej nie było warunków tak sprzyjających wykonaniu takiego zadania: kiedy miliard „młodych lwów kapitalizmu” zwraca się przeciwko zwyrodnieniom kapitalizmu – Budda unosi kwiat lotosu nad głowami przebudzonych, droga nadejścia Majtrei jest wolna.

Stanisław-Piro-Requiem-06-fot.-Janusz-Zimon 500x

"Skafander. Gazeta Akademicka" 2011, nr 13 (20), s. 4


Zobacz też:
Piro odkodowany
Rewolucja XXI wieku
Fundamentalne problemy cywilizacji XXI wieku
Edmund Monsiel – odsłona trzecia
Odnowa i pamięć | Renovation and memory
Pomagała innym, jej nie pomógł nikt | She was helping others, none helped her
Kto modli się za drugich, już jest w niebie | Who prays for others is already in heaven
Koniec Adwentu | The end of an advent
Każdy szuka swojej drogi | Everyone looks for his way
Requiem dla snu | Requiem for a dream (2001)