DWIE BIBLIE | TWO BIBLES
Dodane przez MasterZMC dnia 30.07.2011 22:19
Pewnej nocy Zieleń Błękitu napisała mi, że potrzebuje pomocy technicznej.

Some night Green of Blue asked me to help her, cause she had a “technical problem”.
Rozszerzona zawartość newsa

Pewnej nocy Zieleń Błękitu napisała mi, że potrzebuje pomocy technicznej. Jeden z użytkowników Allegro miał do sprzedania kilka egzemplarzy Biblii. Zieleń Błękitu chciała kupić jedną Biblię, ale niechcący kliknęła dwa razy. Później przyszły do niej dwa e-maile z gratulacjami kupna. Wyszło na to, że kupiła dwa egzemplarze.

Spytała mnie, co zrobić w tej sytuacji. Powiedziałem, żeby zadzwoniła do sprzedającego i wyjaśniła mu całą sytuację. Zasugerowałem też, że po prostu może komuś sprezentować drugi egzemplarz.
Sam mam na półce po dwa „Oskary…” i „Alchemiki”, których jeszcze nikomu nie podarowałem. Czekają na swój czas – przekonywałem.
Nawet nie przychodzi mi do głowy, kto z moich znajomych ucieszyłby się z Biblii – powiedziała Zieleń Błękitu.

Myślę teraz o protestantach i muzułmanach, ludziach Księgi, która towarzyszy im od najmłodszych lat. Moi bracia uczestniczyli często w koloniach i zimowiskach organizowanych przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan. Otrzymali tam dwa małe egzemplarze Biblii Nowego Testamentu przetłumaczonej przez Międzynarodowy Związek Gedeonitów. Na drugiej stronie tej Biblii jest wydrukowany tekst: Miło nam ofiarować Ci ten egzemplarz cennego Słowa Bożego w nadziei, że codzienne czytanie stanie się dla Ciebie przyjemnością.

Mama opowiadała mi, że kiedyś weszła do mojego pokoju i zobaczyła, jak ukraińska dziewczyna (która wynajmowała mój pokój, gdy mieszkałem w Lublinie) czyta moją Biblię. Mama była zdziwiona, że dziewczyna czyta katolicką Biblię, bo na pewno oni mają swój własny przekład.
Biblia jest jedna – odpowiedziała Lina, ukraińska dziewczyna, świadek Jehowy.

* * *

Some night Green of Blue asked me to help her, cause she had a “technical problem”. Some user of the Allegro’s website had a lot of Bibles to sell. Green of Blue wanted to buy one Bible, but unwittingly she clicked twice. Then she got two e-mails with congratulations of buying the Bibles. She asked me what she should do. I told her to call to this user and explain this mistake. I also suggested that she can give someone one Bible as a gift. But she said that it isn’t a good time for this.
I also have two books, which maybe I give someone as a gift. I mean “Oscar and the Lady in Pink” and “The Alchemist”. But it still wait for a good time – I said her.
I don’t know anyone, who would be glad to got a Bible – said Green of Blue.

I think about the Protestants and Muslims now. They are people, who really live with their holly books since the childhood. My brothers often went to the colonies and winter resorts organized by Evangelical Christian Church. They got there two New Testament’s Bibles translated by Gideons International. On the second side of this Bible is printed text: We are so glad to give you this worthy Word of God. We are hopeful that you will read this holly book with pleasure every day.

My mother told me that some day she went to my room and saw that the Ukrainian girl (who rented my room, when I lived in Lublin) read my Bible. My mother was shocked that this girl reads the catholic Bible.
The Bible is one for everyone – said Lina, the Ukrainian girl, Jehovah’s witness.Zobacz też | Also read:
Ranking książek najbardziej nieprzeczytanych
Biblia Jerozolimska | Jerusalem Bible
Biblia – Kazanie na górze (Mt 5,1–7,29)
Eric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża (Oscar and the Lady in Pink)
Eric-Emmanuel Schmitt – Pan Ibrahim i kwiaty Koranu (Mr. Ibrahim and the flowers of the Koran)
Lewis Wallace – Ben Hur
Sen Zieleni Błękitu. Ktoś umarł | Dream of Green of Blue. Somebody died
Barańczak – N.N. próbuje przypomnieć sobie słowa modlitwy
Herbert – Do Marka Aurelego
Wojownik Światła | A Warrior of Light
Musisz tańczyć jak derwisz! | I want to you dance like a dervish!
Coma