WOJOWNIK POWRACA | A WARRIOR RETURNS
Dodane przez MasterZMC dnia 05.03.2010 00:54
Na pustyni nie jadłem kamieni. Nie samym chlebem. Nie samym chlebem...

I haven't eaten a stones on a desert. Man doesn't live by bread only.
Rozszerzona zawartość newsa


Przyszła z książką o Wojaczku i powiedziała, że pisze prezentację na temat: "Skandaliści swoich epok".
– Świetny temat! – rzekłem z zachwytem.
– Skoroś taki mądry, to czemu nie piszesz z Wojaczka?
– Chciałem. Walczyłem, ale nie dało rady. Przeszedłem z erotyzmu Wojaczka na miłość Lieberta.
– I tak powinno być – powiedziała Ola.

Powiedziałem to od tak, ale później pomyślałem, że to może być przełom w moim życiu. Zwłaszcza w tym dniu, kiedy po raz kolejny niebo poturbowało mnie doszczętnie, a po korytarzach chodziła filigranowa dziewczyna o dobrych oczach. Dobrych, bo nie było w nich nagości.
Zdegustowany kobietami, które zamiast się kochać spały i zamiast się trzymać puszczały, postanowiłem zająć się rzeczami pożytecznymi.

Niebo skutecznie walczyło o swojego Szemkela. I tak jak dawniej odnalazłem na pustyni pasterza Santiago, Małego Księcia i Jezusa Chrystusa. Nie zapomniałem nigdy o Wojaczku, "requiem dla snu" i wszystkich moich samobójstwach. To też jest częścią mnie.

Doszedłem do wniosku, że pewnie już zrobimy to razem. I będziemy partnerstwem i będziemy drużyną, która nie gra przeciwko sobie. Nawet jeśli słowa nie spełnią się, jak wiersz Tetmajera, a za seks trzeba będzie płacić duże pieniądze, to wiedz, że ja tutaj nie próżnowałem w jakichś deszczach łez, nie pisałem blogów w stylu "callmeoutsider", nie upijałem się w samotności. I choć Ciebie nie stało w wielu chwilach, żyłem podniesiony.
I pamiętaj, że Mateusz Sawczuk Szemkel robił dobre rzeczy i zawsze czekał na Ciebie pod adresami Okopowa 3 i Tęczowa 2/2... modląc się na okolicznych przystankach.
A WARRIOR RETURNS

I have seen in her hands a book about the polish poet Rafał Wojaczek. She has said that she write a homework, which title is “Scandalist of their epoches”.
– It’s great! – I have said excited.
– So why don’t you write your thesis about Wojaczek?
– I have wanted, but my supervisor has had a better idea. You know, I have changed erotism of Wojaczek to love of Liebert.
– That’s good way – Ola has told me.

After this talk I have thought that my life could really change, especially in this day, when haven has crashed me all and I have seen a little girl with good eyes walking in the university’s hall. I know she doesn’t look for nudity in others, she has good eyes.
Disgusted me women, who far from having sex, fell asleep, far from staying with me, leave somewhere. So I have resolved to concentrate on doing useful things.

Heaven has fought for his Shemcel. And I have once again met on a desert shepherd Santiago, Little Prince and Jesus Christ. I have never forgotten about the poet Wojaczek, “requiem for a dream” and my every suicides. It all is part of me, I know.

I have deduced that we will do everything together. And we will be a partnership and team, who won’t fight against ourselves. And even life will not come up to my expectations, I wish you know that I haven’t wasted time to sink in a sea of cries, to write a sad blog or drunk lonely. Although I have missed you every moment of my life, I have faced up to obstacles. Remember, Matthew Sawczuk Shemcel has done useful things and has always waited for you on Okopowa 3 and Tęczowa 2 Streets, praying at the stations of hope.
Zobacz też:
Poczekasz na mnie ze swoją nagością...
Requiem dla snu | Requiem for a dream
Nostalgia anioła | Nostalgia of angel
Osiemset trzy | Eight hundred three
Antek Smykiewicz – Jestem jaki jestem
Prezent urodzinowy | A birthday gift