SERCE PEŁNE PROTESTU | PROTEST OF MY HEART
Dodane przez MasterZMC dnia 26.12.2011 22:47
Całe życie pragnąłem prawdy i autentyczności. Pewnego dnia zrozumiałem, że...

I have always desired the truth and authenticity in my life. Some day, I have understood that...
Rozszerzona zawartość newsa


Całe życie pragnąłem prawdy i autentyczności. Pewnego dnia zrozumiałem, że wokół mnie jest mnóstwo kłamstw. Księża, którzy mówią piękne kazania, a po przeistoczeniu nie klękają przed Panem. Człowiek, który zarzeka się i obiecuje, by jutro o tym nie pamiętać. Kobieta, która uśmiecha się miło, by jutro obgadywać za plecami.

Chodziłem mroźną nocą pustymi ulicami i myślałem o tym wszystkim. I wciąż brzmiały mi w uszach słowa: Nie tak będzie między wami (Mt 20, 26). Przyrzekłem sobie w sercu, że będę inny.

Zamość, 19 grudnia 2009 r.* * *


I have always desired the truth and authenticity in my life. Some day, I have understood that there’s too much lies around me. The priests who preach fascinating, but they don’t kneel ahead the Lord after transubstantiation. The man who promises and vows, but the next day he doesn’t remember his words. The girl who chats up you, but the next day she knocks you.

I have walked by empty streets at frosty winter and thought about this all. I have still remembered words: It’s not this way among you (Mt 20, 26). I have promised in my heart that I will be the different human.

Zamosc, 19 December 2009 r.


Zobacz też:
Bliżej – Dalej | Close – Far
Nie klękają przed Panem | They don’t kneel ahead the Lord
Musisz tańczyć jak derwisz! | I want you to dance like a dervish!
Czy wybaczysz przeszłość?
Bóg przygotowywał ją do miłości doskonałej... | God was preparing her to perfect love…
Wojownik Światła | A Warrior of Light
„Prawda was wyzwoli” – najważniejsze zdanie dla papieża
„Bóg jest u nas” | „God is at us”
Dom gdzieś | Somewhere in house